Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Geen licentie verstrekt

VOORZIENING_ZORGBEDRIJF_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte locaties van de voorzieningen van het Zorgbedrijf Antwerpen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Het betreft zorgvoorzieningen voor ouderen (assistentiewoningen, woon-zorgcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, lokale dienstencentra en de administratieve diensten van thuiszorg en thuisverpleging) en voorzieningen voor kinder- en jeugdzorg.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Zorgbedrijf Antwerpen. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2016-09-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d6312d2ad9d344fb969c4aa1c54448ec_3
Laatst gewijzigd 25 mei , 2018, 09:17
Gecreëerd 15 mei , 2018, 14:47
dcat_issued 2018-04-06T10:51:47.000Z
dcat_modified 2018-05-24T23:22:38.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit