Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Basislijn België: de laagwaterlijn (0-meter dieptelijn) en uiteinden van de permanente havenwerken welke buiten de laagwaterlijn uitsteken.

Maritieme grenzen België: grenslijn van de Belgische territoriale zee en het Belgisch Continentaal Plat met respectievelijk Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Territoriale zone België: de wateren bedoeld vanaf de basislijn tot 12 zeemijl (iets meer dan 22 kilometer), gemeten vanaf de laagwaterlijn. In deze zone bepaalt België zelf de wetten en oefent zelf de rechtspraak uit.

Georeferentie-informatie:

  • Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84.
  • Basislijn is bepaald op basis van peilingen daterende van februari tot en met oktober 2014 ten opzichte van LAT.

INSPIRE Annex I thema Administratieve eenheden

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Laatst gewijzigd 14 mei , 2018, 21:17
Gecreëerd 4 mei , 2018, 11:20
access_constraints ["Geen beperkingen op de publieke toegang."]
bbox-east-long 3.51
bbox-north-lat 52.01
bbox-south-lat 51.01
bbox-west-long 2.41
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email SFE@mow.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-04-06
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2015-05-03"}, {"type": "publication", "value": "2018-04-06"}]
frequency-of-update
geographic-description Kuststrook België
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=6f21407d-d44d-4d19-ac24-fb31d2e64212&fname=Administrative_eenheden_1524746570831.png
graphic-preview-type png
license ["Eigendom en auteursrechten van de gegevens berusten bij de Vlaamse Hydrografie."]
metadata-date 2018-05-14T15:34:06
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6f21407d-d44d-4d19-ac24-fb31d2e64212
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie", "roles": ["pointOfContact"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit