Organisaties

Geopunt

Licentie

Gratis Vlaamse Open Data

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Basislijn België: De laagwaterlijn (0-meter dieptelijn) en uiteinden van de permanente havenwerken welke buiten de laagwaterlijn uitsteken.

Georeferentie-informatie: - Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84; de ascii-bestanden volgens graden-minuten-decimale seconden (D-M-S) - Basislijn België, de laagwaterlijn: op basis van peilingen daterende van februari tot en met oktober 2014 ten opzichte van LAT.

INSPIRE Annex I thema Administratieve eenheden

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt MOW - AMDK - Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Laatst gewijzigd 16 april , 2018, 19:02
Gecreëerd 9 april , 2018, 18:20
access_constraints ["Geen beperkingen."]
bbox-east-long 4.4
bbox-north-lat 52
bbox-south-lat 50.75
bbox-west-long 2.2
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email SFE@mow.vlaanderen.be
coupled-resource [{"href": ["https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=688b3a9c-025b-4872-b1c6-06126a821e25"], "uuid": ["688b3a9c-025b-4872-b1c6-06126a821e25"], "title": []}]
dataset-publication-date 2015-05-03
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2015-05-03"}, {"type": "publication", "value": "2018-04-06"}]
dataset-revision-date 2015-05-03
edition 1.3.0
frequency-of-update
gemet-theme infoMapAccessService
geographic-description Belgisch Continentaal Plat - Vlaamse banken
license ["Eigendom en auteursrechten van de gegevens berusten bij de Vlaamse Hydrografie."]
metadata-date 2018-04-16T15:35:16
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=b5e64135-0cb8-4f25-9aec-24d3d95c5725
progress
resource-type service
responsible-party [{"name": "MOW - AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie", "roles": ["owner", "originator", "publisher"]}]
spatial-data-service-type view
spatial-reference-system
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit