Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Afstroomgebieden binnen Vlaanderen gebruikt om te bepalen wie de bevoegde adviesinstantie is bij de watertoets. De kaart is ruwweg gebaseerd op de natuurlijke afstroomgebieden, maar hierop zijn wijzigingen aangebracht voor bijvoorbeeld grensgebieden of Sigmagebieden. De kaart kan dan ook niet gebruikt worden als een exacte weergave van afstroomgebieden.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Beheerder Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Laatst gewijzigd 26 februari , 2018, 18:33
Gecreƫerd 6 november , 2015, 16:36
access_constraints ["zie Beperkingen"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.496
bbox-south-lat 50.6746
bbox-west-long 2.55819
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email gis@waterinfo.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-01-10
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2018-01-10"}, {"type": "publication", "value": "2018-01-10"}]
edition Toestand 10/01/2018
frequency-of-update
gemet-theme Administratieve eenheden
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.geopunt.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=9360c3f3-303d-40bb-8ba6-b86658501929&fname=Knipsel_1422284344713.PNG
graphic-preview-type PNG
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Vlaamse Open Data licentie v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet Openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.\nBronvermelding: \u201cBron: Vlaamse Milieumaatschappij\u201d"]
metadata-date 2018-02-06T11:23:56
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=9360c3f3-303d-40bb-8ba6-b86658501929
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857)
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit