Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De dataset bevat volgende onderdelen: Bedrijventerreinen in planning: overzicht van toekomstige economische zones of omvorming van bestaande zones naar een niet-economische bestemming uit ontwerp-(her)bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben. Het zijn plannen in de fase waar de datum van de plenaire vergadering gekend is of waarvan de plenaire vergadering reeds heeft plaatsgevonden. Bedrijventerreinen ontwikkeling: bestemde(deel)terreinen met een lopende ontwikkeling of (deel)terreinen die (nog) niet ontwikkeld zijn. Bedrijventerreinen: bestemde terreinen zoals deze in werkelijkheid bestaan. een object uit dit onderdeel omvat alle gebruikspercelen die binnen een juridisch plan met economische bestemming vallen, eventueel aangevuld met aangrenzende gebruikspercelen die een economisch gebruik hebben. Gebruikspercelen: overzicht van de gebruikspercelen waarvoor o.a. de bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid worden verzameld. Met gebruikspercelen wordt bedoeld de visueel waarneembare (al dan niet bebouwde) kavel, die uit een deel of meerdere kadastrale percelen kan bestaan. De bronnen voor bovenstaande onderdelen zijn volgende juridische plannen: gewestplan, (bijzondere) plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap Innoveren & Ondernemen Antwerpen
Beheerder Agentschap Innoveren & Ondernemen
Laatst gewijzigd 16 april , 2018, 18:47
Gecreƫerd 26 maart , 2018, 18:16
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VLAIO\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email birgit.bastiaensen@vlaio.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-03-21
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2018-03-21"}, {"type": "revision", "value": "2018-02-28"}]
dataset-revision-date 2018-02-28
edition Toestand 28/02/2018
frequency-of-update
gemet-theme Faciliteiten voor productie en industrie
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
license []
metadata-date 2018-04-11T07:40:17
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7afc533a-375b-42d3-babf-46307bc6f9fc
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Agentschap Innoveren Ondernemen Vlaams-Brabant", "roles": ["originator"]}, {"name": "Agentschap Innoveren & Ondernemen", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Agentschap Innoveren & Ondernemen Antwerpen", "roles": ["originator"]}, {"name": "Agentschap Innoveren & Ondernemen West-Vlaanderen", "roles": ["originator"]}, {"name": "Agentschap Innoveren & Ondernemen Limburg", "roles": ["originator"]}, {"name": "Agentschap Innoveren Ondernemen Oost-Vlaanderen", "roles": ["originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit