Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Digitale vectoriële dataset van de analoge Bodemkaart van België voor het grondgebied van Vlaanderen. Alle kaartelementen van de analoge kaarten (gepubliceerd op kaartschaal 1: 20 000) zijn zorgvuldig manueel gedigitaliseerd en voorzien van een code, overeenkomstig het gebruikte klassificatiesysteem: morfogenetisch voor binnen-Vlaanderen (substraat, textuurklasse, drainageklasse, profielontwikkelingsgroep, fase en variante) en geomorfologisch voor de Kuststreek (substraat, serie, subserie, type, subtype en variante). De digitale versie van de bodemkaart is vrijwel systematisch gecontroleerd t.o.v. de analoge bodemkaarten. De polygonen werden ingekleurd zoals op de analoge bodemkaart. Waar beschikbaar zijn voor elk bodemtype de algemene kenmerken (Van Ranst E. en Sys C., 2000) en foto's van een representatief bodemprofiel en representatieve omgevingen weergegeven. Tenslotte bestaat voor elke polygoon de mogelijkheid om de scan van het analoge bodemkaartblad, het toelichtingsboekje en de basiskaarten op schaal 1:5000 op te roepen. Deze dataset is omwille van de visualisatie onderverdeeld in 5 kaartlagen bij publicatie in de bodemverkenner: bodemtypes, substraten, fasen, varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Land en Bodembescherming
Beheerder Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Land en Bodembescherming
Laatst gewijzigd 14 augustus , 2016, 20:54
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:48
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen. Toelichting beschikbaar op https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services_hergebruik.html"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.496
bbox-south-lat 50.6746
bbox-west-long 2.55791
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email land@lne.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2015-02-18
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2015-01-05"}, {"type": "publication", "value": "2015-02-18"}]
dataset-revision-date 2015-01-05
frequency-of-update
gemet-theme Bodem
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=5c129f2d-4498-4bc3-8860-01cb2d513f8f&fname=bodemkaart-bodemtypes_1452156631928.png
graphic-preview-type png
licence ["De informatie uit de bodemkaart is gebaseerd op velddata verzameld tussen 1949 en 1971. De huidige drainageklasse kan hierdoor afwijken van wat aangegeven wordt op de bodemkaart."]
metadata-date 2016-08-12T11:58:29
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=5c129f2d-4498-4bc3-8860-01cb2d513f8f
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Land en Bodembescherming", "roles": ["custodian", "owner"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit