Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailpagina's van de gesubsidieerde locaties van cultuurcentra in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Laatst gewijzigd 23 juli , 2018, 22:04
Gecreëerd 15 mei , 2016, 18:22
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Dept CJM\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-07-17
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-05-09"}, {"type": "revision", "value": "2018-07-17"}, {"type": "publication", "value": "2018-07-17"}]
dataset-revision-date 2018-07-17
edition 2018-07-17
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
license []
metadata-date 2018-07-17T02:06:13
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7fa554f2-2580-466e-b50f-d992c2a62e1d
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media", "roles": ["owner", "distributor", "custodian"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit