(English description below) De DATEX2 feed bevat de volgende door het Verkeerscentrum Vlaanderen gekende verkeersinformatie op de autosnelwegen in Vlaanderen: verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegenwerken en speciale evenementen die het verkeer beïnvloeden. (Nederlandstalige omschrijving hierboven) The DATEX2 feed contains the following traffic information, known by the Flemish traffic centre, on the highways in Flanders: traffic flow, incidents, current road works and special events that effect traffic.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter Departement MOW, Afdeling Verkeerscentrum
Eigenaar / Contactpunt Afdeling Verkeerscentrum
Beheerder Nele Dedene
Versie 20150518.1
Laatst gewijzigd 17 januari , 2017, 15:23
Gecreëerd 18 mei , 2015, 09:24
laatst gewijzigd om de minuut / every minute

Activiteitenstroom