Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Digitaal oppervlaktemodel (DSM, 'digital surface model') van het maaiveld inclusief objecten in rasterformaat met een grondresolutie van 1 meter. Dit DSM werd afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II) werden ingewonnen. Dit product wordt aangevuld met een object 'vliegdagcontour DHMV' dat voor ieder deel van het DSM de precieze opnamedata weergeeft. Het product wordt ingewonnen over de periode 2013-2015 en wordt gradueel vrijgegeven.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 16 oktober , 2016, 21:42
Gecreƫerd 6 november , 2015, 16:29
access_constraints []
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.6756
bbox-west-long 2.54154
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email contactpunt@agiv.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2014-11-13
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-03-11"}, {"type": "publication", "value": "2014-11-13"}]
edition 2014.01
frequency-of-update
gemet-theme Hoogte
geographic-description Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=0da2e5e4-6886-426b-bb82-c0ffe6faeff6&fname=DHMVII_DSM_sintpieters_1414149877516.jpg
graphic-preview-type jpg
licence ["De gegevens zijn eigendom van het AGIV en zijn beschermd door de wet op de auteursrechten. \nVoor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Vlaamse Open Data licentie v1.0 van toepassing. \nDe informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. \nHet gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. \nVoor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
metadata-date 2016-10-11T16:13:09
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=0da2e5e4-6886-426b-bb82-c0ffe6faeff6
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", "roles": ["owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit