Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Sinds de jaren ’90 wordt de bosoppervlakte in Vlaanderen in kaart gebracht. Nadeel van de ‘oude’ methode was dat ze was gebaseerd op een eerdere generatie van luchtfoto’s en veldopnames. Dit was heel arbeids- en tijdsintensief. Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voerde team Dienstenvan het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s uit 2012 om de digitale boswijzer te realiseren. Met de Boswijzer kan de toestand sneller geëvalueerd worden en indien nodig het bosbeleid bijgestuurd worden. Het belangrijkste van de nieuwe Boswijzer is dat het een objectief instrument is. De boswijzer kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder Agentschap voor Natuur en Bos
Laatst gewijzigd 14 mei , 2018, 21:24
Gecreëerd 29 januari , 2018, 15:14
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: ANB\u201d"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.55686
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2013-11-08
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2013-11-08"}]
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=6ab8947a-2366-4dbc-b40a-74512c123ce2&fname=boswijzer_2015_1509006289774.jpg
graphic-preview-type jpg
license []
metadata-date 2018-05-03T16:40:30
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6ab8947a-2366-4dbc-b40a-74512c123ce2
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["originator", "publisher"]}, {"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["owner", "custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit