percentage van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon, per dag dat valt binnen de betreffende afstandsklasse en waarvoor gebruik gemaakt wordt van de betreffende vervoerswijze als hoofdvervoerswijze (d.w.z. voor het grootste deel van de af te leggen afstand)

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.mobielvlaanderen.be/store-x/docs/Bijsluiter_open_data_dataroom.pdf
Eigenaar / Contactpunt Bart Van Herbruggen, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Beheerder Bart Van Herbruggen, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Laatst gewijzigd 8 mei , 2018, 12:12
Gecreëerd 7 mei , 2018, 13:07
Aantal of Percentage Percentage
Berekeningswijze berekend uit resultaten Onderzoek Verplaatsingsgedrag (zie meettechniek)
Bron Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Onderzoek Verplaatsingsgedrag
Cijfers Bijgewerkt 2018-04-10
DCAT-AP Catalogus http://mobielvlaanderen.be/store-x/apc/dataroom_dcat.rdf
Definitie percentage van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon, per dag dat valt binnen de betreffende afstandsklasse en waarvoor gebruik gemaakt wordt van de betreffende vervoerswijze als hoofdvervoerswijze (d.w.z. voor het grootste deel van de af te leggen afstand)
Dimensies hoofdvervoerswijze; afstandsklasse
Doel Meting bepalen van de (evolutie van) het aandeel van de verschillende vervoerswijzen in het totaal aantal verplaatsingen per afstandsklasse
Gegevens Bijgewerkt 2018-03-22
Meeteenheid percentage (verdeling)
Meetfrequentie jaar
Meettechniek Onderzoek Verplaatsingsgedrag - enquête waarin respondent gevraagd wordt de verplaatsingen op één dag te noteren (verplaatsingsboekje) - ca. 1600 respondenten per jaar
Tijdsvenster voor elke respondent een lukraak bepaalde dag in de periode van 15 januari (jaar t) tot 15 januari (jaar t+1). Voor de cijfers t.e.m. 2013 was dit de periode van september (jaar t-1) tot augustus (jaar t)
Type Indicator effect

Activiteitenstroom