Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Geen licentie verstrekt

FOOR_OVERZICHT Studiedienst/GIS Samenvatting:Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze in 2017 plaatsvinden (locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De inventarisatie gebeurtop basis van de gegevens van het Bedrijvenloket van OS/Business en Innovatie. Zowel de lokatie als de perioden wanneer de foren plaats vinden werden in beeld gebracht.  Creatiedatum: 2004-05-13T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-09-13T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-11T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/ed36793db364459c8bf4dfb8c59b40a7_27
Laatst gewijzigd 25 juni , 2018, 09:34
Gecreëerd 15 mei , 2018, 14:47
dcat_issued 2018-04-06T10:53:18.000Z
dcat_modified 2018-06-24T23:30:41.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit