Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Het product is de integratie van enerzijds de gebieden van het VEN die opgenomen waren in de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en anderzijds de gebieden van het VEN en de natuurverwevingsgebieden die afgebakend zijn in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het bestand is geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, maximale schaal 1/25.000. Het bestand heeft geen juridische waarde. Het bestand wordt geactualiseerd op basis van nieuwe gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of vernietigingen hiervan door de Raad van State.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Beheerder Agentschap voor Natuur en Bos
Laatst gewijzigd 21 mei , 2018, 20:21
Gecreƫerd 6 november , 2015, 16:38
access_constraints ["niet van toepassing"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email anb@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2015-01-12
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2015-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2015-01-12"}, {"type": "creation", "value": "2010-10-05"}, {"type": "revision", "value": "2015-12-05"}, {"type": "revision", "value": "2016-06-21"}, {"type": "publication", "value": "2016-10-14"}]
dataset-revision-date 2015-01-01
edition 2016-06-21
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-05-07T16:47:52
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6C55F7F5-DF2E-4CCC-A6B2-85ABD572A355
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit