Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De industrie speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, daartegenover staat dat zij een grote impact heeft op het milieu. Om hierop vat te hebben zijn industriële installaties, met potentieel een grote impact op het milieu, onderworpen aan de Europese wetgeving inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Deze dataset bevat de GPBV-installaties onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Industriële Emissies.

Volgende categorieën en types komen voor:

  • GPBV-installaties industrie: Energie-industrieën; Productie en verwerken van metalen; Minerale industrie; Chemische industrie; Afvalbeheer; Pulp- en papierindustrie & de productie van houten plaatmaterialen; Textielindustrie; Leerlooierijen; Slachthuizen & voeding; Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval; Oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen; Fabricage van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering; Afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag; Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen;Zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater

  • GPBV-installaties veeteelt: Intensieve pluimveehouderij; Intensieve varkenshouderij voor mestvarkens; Intensieve varkenshouderij voor zeugen

Het is mogelijk dat een type geen installaties bevat. Dit type kan dan ook niet teruggevonden worden in de kaart.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement LNE - afdeling Milieuvergunningen
Beheerder Vlaamse Overheid - Departement LNE - afdeling Milieuvergunningen
Laatst gewijzigd 23 juli , 2018, 23:29
Gecreëerd 3 april , 2016, 17:22
access_constraints ["Geen beperkingen"]
bbox-east-long 5.92000
bbox-north-lat 51.51000
bbox-south-lat 50.67000
bbox-west-long 2.53000
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email milieuvergunningen.gpbv@lne.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2016-02-14
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2016-02-14"}]
edition 2016-01-08
frequency-of-update monthly
gemet-theme Faciliteiten voor productie en industrie
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Gratis Open Data licentie v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens. Bronvermelding dient te gebeuren conform de werkwijze opgegeven door de eigenaar.\n.\nInformatie over de brondata kan verkregen worden via milieuvergunningen.gpbv@lne.vlaanderen.be."]
metadata-date 2018-06-25T16:45:12
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=416089f2-0277-4f43-bfba-a5b735787f1e
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement LNE - afdeling Milieuvergunningen", "roles": ["custodian", "owner", "distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit