Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De industrie speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, daartegenover staat dat zij een grote impact heeft op het milieu. Om hierop vat te hebben zijn industriële installaties, met potentieel een grote impact op het milieu, onderworpen aan de Europese wetgeving inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Deze dataset bevat de GPBV-installaties onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Industriële Emissies. De GPBV-installaties zijn gesorteerd op hoofdactiviteit. Dit is de activiteit die in het vet is weergegeven nadat er op een GPBV-installatie is geklikt.

Volgende categorieën en types komen voor:

  • GPBV-installaties industrie: Energie-industrieën; Productie en verwerken van metalen; Minerale industrie; Chemische industrie; Afvalbeheer; Pulp- en papierindustrie & de productie van houten plaatmaterialen; Textielindustrie; Leerlooierijen; Slachthuizen & voeding; Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval; Oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen; Fabricage van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering; Afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag; Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen;Zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater

  • GPBV-installaties veeteelt: Intensieve pluimveehouderij; Intensieve varkenshouderij voor mestvarkens; Intensieve varkenshouderij voor zeugen

Het is mogelijk dat een type geen installaties bevat, dit type wordt niet weergegeven in de Geopunt-kaart of INSPIRE-kaarttoepassing.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Beheerder Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Laatst gewijzigd 16 juli , 2018, 22:03
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:35
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Dept Omgeving\""]
bbox-east-long 5.92000
bbox-north-lat 51.51000
bbox-south-lat 50.67000
bbox-west-long 2.53000
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email gpbv@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-06-30
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2015-04-14"}, {"type": "publication", "value": "2018-06-30"}, {"type": "revision", "value": "2018-06-30"}]
dataset-revision-date 2018-06-30
edition 2018-06-30
frequency-of-update monthly
gemet-theme Faciliteiten voor productie en industrie
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=564cd799-6707-4dba-81c3-5525b7bf861c&fname=VoorbeeldVoorMetadata_1470838110179.png
graphic-preview-type png
license []
metadata-date 2018-07-06T15:50:26
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=564cd799-6707-4dba-81c3-5525b7bf861c
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten", "roles": ["custodian", "owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit