Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest


GRBcad is de digitale kaart van het GRB (Grootschalig Referentie Bestand van Vlaanderen). Het GRB is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het bevat informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting en waterlopen. In GRBcad zijn deze gegevens in DXF-layers georganiseerd. Dezelfde gegevens worden ook in GIS-formaat aangeboden. Een overzicht van de DXF-layers in GRBcad vind je terug in de leesmij-teksten bij dit product. De gebruiksschaal van het GRB situeert zich tussen 1/250 en 1/2500.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder agentschap Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 23 juli , 2018, 22:45
Gecreƫerd 6 maart , 2016, 15:51
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, AIV\u201d."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.6714
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-07-18
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2018-07-18"}, {"type": "publication", "value": "2018-07-18"}]
dataset-revision-date 2018-07-18
edition Toestand 2018-07-18
frequency-of-update
geographic-description Beschikbaarheid GRB gegevens: https://overheid.vlaanderen.be/GRB-Stand-van-zaken
license []
metadata-date 2018-07-18T01:26:51
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=C944D3CD-1946-424C-8A64-FF0AFB994930
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit