Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Ambtsgebieden van Wateringen met de bijhorende administratieve informatie. Een watering is een openbaar bestuur met als opdracht in haar ambtsgebied een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid, rekening houdende met de beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Laatst gewijzigd 25 juni , 2018, 21:02
Gecreëerd 11 juni , 2018, 20:18
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: VMM\u201d"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.496
bbox-south-lat 50.6746
bbox-west-long 2.55819
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-06-05
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2018-05-31"}, {"type": "publication", "value": "2018-06-05"}]
dataset-revision-date 2018-05-31
edition 31/05/2018
frequency-of-update
gemet-theme Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be/metadata_thumbs/273.jpeg
license []
metadata-date 2018-06-25T13:48:04
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=94bb8d95-3a6c-4b4a-b3fe-c95e0c921fae
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit