Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De hydrogeologisch homogene zones (HHZ) zijn zones met vergelijkbare fysische en chemische randvoorwaarden voor de verspreiding en de afbraak van nitraat in het grondwater van de hiermee geassocieerde freatische watervoerende lagen. Er zijn 33 zones gedefinieerd.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Beheerder Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Laatst gewijzigd 12 maart , 2018, 18:35
Gecreƫerd 6 november , 2015, 16:28
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.909
bbox-north-lat 51.505
bbox-south-lat 50.687
bbox-west-long 2.542
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email info@vmm.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2013-07-12
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2002-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2013-07-12"}, {"type": "revision", "value": "2016-09-21"}]
dataset-revision-date 2016-09-21
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description large_thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=fe64bf64-da34-4180-ad62-a490c432a75a&fname=gw_varia-hhz.png
graphic-preview-type png
license ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2018-02-21T16:14:06
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=fe64bf64-da34-4180-ad62-a490c432a75a
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit