Organisaties

Geopunt

Licentie

Gratis Vlaamse Open Data

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Dit bestand bevat de afbakeningen van de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998, 17 juli 2000 en 22 juli 2005. De vogelrichtlijn of de Europese Richtlijn 2009/147/EG heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. De aanduiding of afbakening van de gebieden is gebeurd op het terrein op analoge kaarten. De digitalisering is gebeurd op het scherm met behulp van middenschalig kaartmateriaal op schaal 1/25.000 of op 1/50.000.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Beheerder Agentschap voor Natuur en Bos
Laatst gewijzigd 11 juni , 2018, 21:06
Gecreƫerd 29 januari , 2018, 15:14
access_constraints ["niet van toepassing"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title Verordening (EU) n r. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email anb@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2005-07-01
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2005-07-22"}, {"type": "publication", "value": "2005-07-01"}]
dataset-revision-date 2005-07-22
edition Toestand 22/07/2005
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description PS.ProtectedSite-birds
graphic-preview-file https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/anb_insp/ows?request=GetMap&FORMAT=image/png&CRS=CRS:84&SRSKEY=CRS&STYLES=&WIDTH=1524&HEIGHT=1524&version=1.3.0&LAYERS=PS.ProtectedSite-birds&PROJECTION=CRS:84&BBOX=2.4967281128281003,50.55552912183779,5.912397576528255,51.54140111807715&service=WMS&TRANSPARENT=TRUE
license ["Geen"]
metadata-date 2018-05-22T22:52:50
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6e0f48d5-3188-427e-84d5-7e1184a1d119
progress
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["custodian", "owner", "originator", "pointOfContact"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit