Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailpagina's van de gesubsidieerde organisaties binnen sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Brussel. De gegevens worden wekelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Volgende types komen voor: - Verenigingen - Bewegingen - Vormingsplus-centra - Landelijke vormingsinstellingen - Amateurkunstenorganisaties De dataset is in opbouw. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde types nog geen POI's bevatten.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Laatst gewijzigd 23 juli , 2018, 23:25
Gecreëerd 15 mei , 2016, 18:22
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Dept CJM\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-07-17
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-05-09"}, {"type": "revision", "value": "2018-07-17"}, {"type": "publication", "value": "2018-07-17"}]
dataset-revision-date 2018-07-17
edition 2018-07-17
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
license []
metadata-date 2018-07-17T02:06:14
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=0ffedb74-aa2d-4f56-a91d-3c211540263e
progress underDevelopment
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media", "roles": ["owner", "distributor", "custodian"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit