Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Het AGIV geeft jaarlijks de opdracht om een gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Deze opdracht verloopt in 2 fasen: eerst het realiseren van digitale fotografische luchtopnamen in het wintervliegseizoen met een grondresolutie van 17cm en, vervolgens, de productie van een orthofotomozaïek met grondresolutie van 25cm. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in 2016 ingewonnen zijn.
Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 5 februari , 2018, 07:53
Gecreëerd 29 januari , 2018, 15:17
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.6756
bbox-west-long 2.54154
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-10-06
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-10-06"}]
edition 2017.01
frequency-of-update
gemet-theme Orthobeeldvorming
geographic-description Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=5cd08643-9713-4086-a17f-3563e64c3451&fname=OMWRGBMRVL_vdc_2017.02_1507279297505.jpg
graphic-preview-type jpg
license ["Data zijn niet geschikt voor het karteren van objecten die boven of onder het maaiveld gelegen zijn.", "De geometrische nauwkeurigheid buiten het Vlaamse Gewest is minder dan de algemene kwaliteit omwille van een minder nauwkeurig DTM."]
metadata-date 2017-10-17T08:49:07
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=5cd08643-9713-4086-a17f-3563e64c3451
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit