Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Voorstelling van de profiellijnen, horende bij de Quartair en Tertiair kartering op schaal 1/50.000 en van de Krijtfaciëskartering op schaal van Vlaanderen. Voor het Quartair en Tertiair werden per kaartblad 1 of meerdere profiellijnen getrokken. Voor het krijt zijn deze kaartbladonafhankelijk. Bij de lijnen hoort telkens een link naar de profielfiguur zoals die opgeleverd werd bij de kartering. De attributen geven aan bij welke kartering de lijn hoort, op welk kaartblad het ligt en welk volgnummer het profiel daarin heeft.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Beheerder Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Laatst gewijzigd 12 maart , 2018, 19:09
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:38
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.935
bbox-north-lat 51.506
bbox-south-lat 50.675
bbox-west-long 2.529
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2009-06-01
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2009-06-01"}, {"type": "revision", "value": "2014-09-01"}]
dataset-revision-date 2014-09-01
edition 2001
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=241b3cdf-7e0c-496c-b1d4-e810619d48b5&fname=Profielen_kartering_s.png
graphic-preview-type png
license ["Deze profielen kunnen worden aangewend om een beeld van de lokale geologie van een gebied te verkennen: ze tonen de lagenopbouw in de ondergrond langsheen een traject aan de oppervlakte. Deze dienen steeds geverifieerd te worden met verder onderzoek."]
metadata-date 2018-02-21T16:14:02
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=241b3cdf-7e0c-496c-b1d4-e810619d48b5
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["owner", "custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit