Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Het begrip 'statistische sector' is in 1970 ingevoerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS). Voordien was de gemeente de kleinste administratieve entiteit waarvoor sociaal-economische gegevens beschikbaar waren. De statistische sectoren delen het grondgebied van België in op basis van morfologische en/of socio-economische kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met in het terrein herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. Vele detail-inventarisaties worden gegeneraliseerd tot informatie op het niveau van de statistische sector. Dit dataproduct bevat de vectoriële data van de Statistische sectoren op 01/01/2011, gegeneraliseerde versie, van de Algemene Directie Statistiek - Statistiscs Belgium.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 5 februari , 2018, 07:44
Gecreëerd 26 juni , 2016, 19:07
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2011-01-01
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2011-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2011-01-01"}]
dataset-revision-date 2011-01-01
edition Toestand januari 2011
frequency-of-update
gemet-theme Statistische eenheden
geographic-description België
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be/metadata_thumbs/32.jpeg
license ["Gebruik op middenschaalniveau."]
metadata-date 2016-11-10T08:14:20
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=cb7113a3-58db-498c-89b7-24cb509b002d
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["resourceProvider"]}, {"name": "Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium", "roles": ["owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit