Organisaties

Geopunt

Licentie

Gratis Vlaamse Open Data

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Strategische geluidsbelastingkaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Beheerder Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Laatst gewijzigd 5 maart , 2018, 18:25
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:39
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email BJO.omgeving@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-01-24"}]
edition Januari 2013
frequency-of-update 5annually
gemet-theme Menselijke gezondheid en veiligheid
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-file
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-02-07T16:02:01
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=e835e344-8c57-4811-97d2-ec7099726b35
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning", "roles": ["custodian", "owner"]}, {"name": "Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegenbouwkunde", "roles": ["owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit