Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact aanvullende spoorwegen. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Overheid – Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Beheerder Vlaamse Overheid – Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Laatst gewijzigd 23 juli , 2018, 23:13
Gecreëerd 18 juni , 2018, 20:32
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title Verordening (EU) n r. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email bjo.omgeving@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2018-01-31"}]
edition November 2017
frequency-of-update 5annually
gemet-theme Menselijke gezondheid en veiligheid
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/eng/resources.get?uuid=a75bd6af-f1a2-4e2d-b7d3-ef70dd8b85b6&fname=hh_spoor_lnight_2016_1530797010451.png
graphic-preview-type png
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-07-17T15:47:40
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=a75bd6af-f1a2-4e2d-b7d3-ef70dd8b85b6
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegenbouwkunde", "roles": ["owner"]}, {"name": "Vlaamse Overheid \u2013 Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning", "roles": ["owner", "custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit