Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Strategische geluidsbelastingskaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2016.

Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden.Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Beheerder Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Laatst gewijzigd 23 juli , 2018, 22:48
Gecreëerd 18 juni , 2018, 20:32
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title Verordening (EU) n r. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email bjo.omgeving@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2018-01-31"}]
edition November 2017
frequency-of-update 5annually
gemet-theme Menselijke gezondheid en veiligheid
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/eng/resources.get?uuid=6b3c0a22-8d79-46e3-8ef0-522862a8df9f&fname=hh_weg_lden_2016_1530796829290.png
graphic-preview-type png
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-07-17T15:44:25
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6b3c0a22-8d79-46e3-8ef0-522862a8df9f
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegenbouwkunde", "roles": ["owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit