Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Seveso-inrichtingen zijn inrichtingen met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun bedrijfsterrein die vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen. Deze datalaag omvat de terreingrenzen van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Departement Omgeving
Beheerder Departement Omgeving
Laatst gewijzigd 11 juni , 2018, 21:03
Gecreƫerd 2 oktober , 2016, 21:26
access_constraints ["other constraints", "De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: Terreinen van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen, departement Omgeving\u201d."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email seveso@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-01-15"}]
edition meest actuele versie
frequency-of-update monthly
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-file
license []
metadata-date 2018-05-23T15:57:20
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=ae077b96-d2db-4e4c-aa1c-f4c8772a7645
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Departement Omgeving", "roles": ["custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit