Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Seveso-inrichtingen zijn inrichtingen met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun bedrijfsterrein die vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen. Deze datalaag omvat de terreingrenzen van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Departement Omgeving
Beheerder Departement Omgeving
Laatst gewijzigd 9 april , 2018, 19:33
Gecreƫerd 2 oktober , 2016, 21:26
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 12
bbox-north-lat 12
bbox-south-lat 10
bbox-west-long 10
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email seveso@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-01-15"}]
edition meest actuele versie
frequency-of-update monthly
gemet-theme Faciliteiten voor productie en industrie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-file
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-03-28T11:39:26
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=ae077b96-d2db-4e4c-aa1c-f4c8772a7645
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Departement Omgeving", "roles": ["custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit