Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De kaart met de uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken bevat de erosiebestrijdingswerken die door een gemeente gepland of reeds uitgevoerd zijn met subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het Erosiebesluit. De geplande erosiebestrijdingswerken zijn reeds goedgekeurd door de minister en worden binnen afzienbare tijd uitgevoerd of zitten in de uitvoeringsfase. Geplande of uitgevoerde erosiebestrijdingswerken die via een andere financieringskanaal (bijvoorbeeld gemeente, provincie of via andere subsidies van de Vlaamse Overheid) werden aangelegd, zijn niet opgenomen in deze kaart. De erosiebestrijdingswerken bestaan uit één of een combinatie van meerdere maatregelen, zoals aarden dammen, erosiepoelen, bufferbekkens, buffergrachten, grasstroken, graszones, houtige kleine landschapselementen, etc.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Beheerder Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Laatst gewijzigd 5 maart , 2018, 17:57
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:32
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.805
bbox-north-lat 51.026
bbox-south-lat 50.709
bbox-west-long 2.652
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email vpo.omgeving@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-04-25
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2017-04-25"}, {"type": "publication", "value": "2017-04-25"}]
frequency-of-update asNeeded
gemet-theme Bodem
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=692a9efb-8509-4a6f-a3be-6887f969867d&fname=erosiebestrijding_gemeente_s.png
graphic-preview-type png
license ["De interpretatie van de kaart met uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingsmaatregelen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren."]
metadata-date 2018-02-21T16:13:59
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=692a9efb-8509-4a6f-a3be-6887f969867d
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit