Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Het Voorlopig Referentiebestand Gemeentegrenzen bevat informatie over de afbakeningen van het grondgebied van de bestuurlijke eenheden in het Vlaamse Gewest: Gemeenten, Bestuurlijke arrondissementen, Provincies en het Vlaams Gewest. Verder bevat deze dataset meta-informatie over de herkomst van de geometrie van de gemeentegrenzen. Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen doet dienst als geometrische en object-referentie voor de bestuurlijke indelingen in Vlaanderen. Voor het opbouwen van de geometrie van de gemeentegrenzen wordt de best beschikbare informatie gehanteerd. In vele gevallen is de geometrie van de adp's (administratieve percelen) van het GRB (Groootschalig Referentiebestand) gebruikt, tenzij er beter vastgestelde geometrische informatie (zoals bvb lijsten van coördinaten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd bij vaststelling van grenzen)voorhanden is.

De Gewest- en landsgrenzen van het Vlaams Gewest, opgemaakt door AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst Financiën) op basis van de diverse beschikbare bronnen werden geïntegreerd in deze versie. De geometrie van de grens met Nederland is vastgelegd in het kader van een aantal grenscommissies. De geometrie van de landsgrens met Nederland ligt dus officieel vast.
De geometrie van de grens met Frankrijk werd niet formeel met Frankrijk gevalideerd, AAPD gaat er echter van uit dat deze niet meer zal veranderen. De geometrie van de grens met het Brussels en Waals Gewest dient nog finaal gevalideerd te worden, eventuele wijzigingen zullen zich echter beperken tot zeer plaatselijke aanpassingen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder agentschap Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 25 juni , 2018, 21:35
Gecreëerd 29 januari , 2018, 15:18
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-08-17
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2017-08-17"}, {"type": "publication", "value": "2017-08-17"}]
dataset-revision-date 2017-08-17
edition Toestand 17/08/2017
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=2A164246-9025-4426-8EB2-08273E710299&fname=FigAdmGrenzen_meta_1406793343336.jpg
graphic-preview-type jpg
license ["Deze dataset doet op niveau van GDI-Vlaanderen dienst als voorlopige referentie in afwachting van het ter beschikking komen en de erkenning als authentieke gegevensbron van een dataset voor Belgi\u00eb die opgemaakt wordt door AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst Financi\u00ebn), in uitvoering van het CSPI-akkoord."]
metadata-date 2018-06-06T16:57:22
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=baebdc26-318e-4dea-aaf0-84229d2d6eeb
progress underDevelopment
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit