Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De wrakkendatabank heeft de Vlaamse Hydrografie in eigen beheer (meer info http://www.vlaamsehydrografie.be/wrakkendatabank.htm). Deze wrakgegevens (positie, naam en bijhorende boeimarkering) zijn geëxtraheerd uit onze ENC Vlaamse Banken en zijn belangrijk voor de scheepvaartnavigatie op zee.

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed ontvangt van ons de geografische gegevens van de wrakken met bijhorende details (overeenkomst Vlaamse Hydrografie – Onroerend Erfgoed). Zij vullen dit in hun databank aan met extra archeologische data (meer info zie http://www.maritieme-archeologie.be).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Laatst gewijzigd 23 juli , 2018, 21:37
Gecreëerd 29 januari , 2018, 15:14
access_constraints ["Geen overige beperkingen"]
bbox-east-long 4.4
bbox-north-lat 52
bbox-south-lat 50.75
bbox-west-long 2.2
contact-email SFE@mow.vlaanderen.be
coupled-resource [{"href": ["https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=1ECA5D6F-1D62-4A4D-A7F4-46615DEAD10D"], "uuid": ["7852EDAF-B573-4921-AC2D-3928914492EA"], "title": []}]
dataset-publication-date 2017-08-01
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-08-01"}]
dataset-revision-date 2017-08-01
edition 3.0
frequency-of-update
gemet-theme Vlaams Gewest
geographic-description Belgisch Continentaal Plat - Vlaamse banken
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elk gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Eigendom en auteursrechten van de gegevens berusten bij de Vlaamse Hydrografie. De peildata wordt verdeeld via de webapplicatie \"SFE Bathy Database TRITON\".", "De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elk gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
metadata-date 2018-06-26T14:38:35
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=4749bc88-645b-4ea8-a09d-ddd3b492f442
progress
resource-type service
responsible-party [{"name": "MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie", "roles": ["owner"]}]
spatial-data-service-type download
spatial-reference-system
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit