Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de minimale warmtegeleidbaarheid in Vlaanderen over 100 m diepte, tot de vaste rots of tot de gekarteerde diepte voorstellen. Voor de schatting van de warmtegeleidbaarheid werd beslist het HCOV-model te gebruiken. De toegepaste methodologie deelt de verschillende hydrogeologische lagen op in een bepaald aantal categorieën volgens het grondtype waaruit de laag hoofdzakelijk bestaat. Aan elke categorie werd op basis van literatuurgegevens een realistische minimale waarde voor de thermische geleidbaarheid toegekend. Deze waarden werden verder getoetst door middel van een kalibratie aan de hand van meer dan 15 beschikbare TRT's, willekeurig in Vlaanderen uitgevoerd in het kader van reële bouwprojecten.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek
Beheerder Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek
Laatst gewijzigd 5 maart , 2018, 18:29
Gecreëerd 27 september , 2017, 10:18
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.910
bbox-north-lat 51.506
bbox-south-lat 50.688
bbox-west-long 2.540
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email info@bbri.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-03-09
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-06-04"}, {"type": "publication", "value": "2017-03-09"}]
frequency-of-update
gemet-theme Energiebronnen
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=1933c672-30d2-4948-8692-e8f94d207dd9&fname=minlambda_1496324522462.JPG
graphic-preview-type JPG
license ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2018-02-21T16:14:09
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=1933c672-30d2-4948-8692-e8f94d207dd9
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit