Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de zorgvoorzieningen die erkend zijn door het Agentschap Jongerenwelzijn in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors) gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Volgende types zorgvoorzieningen komen voor: - Ad hoc bijzondere jeugdbijstand - Gemeenschapsinstellingen - Pleegzorg bijzondere jeugdbijstand - Voorzieningen bijzondere jeugdbijstand - Integrale gezinszorg

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Informatie Vlaanderen
Beheerder Agentschap Jongerenwelzijn
Laatst gewijzigd 16 oktober , 2017, 14:44
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:39
access_constraints []
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-10-12
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-11-28"}, {"type": "revision", "value": "2017-10-12"}, {"type": "publication", "value": "2017-10-12"}]
dataset-revision-date 2017-10-12
edition 2017-10-12
frequency-of-update
gemet-theme Nutsdiensten en overheidsdiensten
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c&fname=VoorbeeldJW_1416394687033.PNG
graphic-preview-type PNG
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Gratis Open Data licentie v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens. Bronvermelding dient te gebeuren conform de werkwijze opgegeven door de eigenaar.\nInformatie over de brondata kan verkregen worden via https://www.departementwvg.be/open-data"]
metadata-date 2017-10-12T02:04:34
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Jongerenwelzijn", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit