Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Locatie en adresgegevens van zorgvoorzieningen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors) gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Volgende types zorgvoorzieningen komen voor: - Algemene ziekenhuizen - Psychiatrische ziekenhuizen - Psychiatrische verzorgingstehuizen - Samenwerkingsverbanden beschut wonen - Centra voor geestelijke gezondheidszorg - Ouderenvoorzieningen - Thuiszorg

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Laatst gewijzigd 16 juli , 2018, 22:34
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:36
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VAZG\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-07-04
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-11-28"}, {"type": "revision", "value": "2018-07-04"}, {"type": "publication", "value": "2018-07-04"}]
dataset-revision-date 2018-07-04
edition 2018-07-04
frequency-of-update
gemet-theme Nutsdiensten en overheidsdiensten
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=9531f406-ca7c-4987-9e8b-37de471a57b3&fname=VoorbeeldZG_1416395078017.PNG
graphic-preview-type PNG
license []
metadata-date 2018-07-04T02:06:25
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=9531f406-ca7c-4987-9e8b-37de471a57b3
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", "roles": ["distributor"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit