2.013 datasets gevonden

Zoektermen:
 • Metadata GDI-Vl-conform
Filter Resultaten
 • Stedelijk groen Vlaanderen, opname 2002-2003

  geopunt

  In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Cel Groenbeleid, voerde het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) een classificatie uit van de IKONOS beelden... - 74 views

 • CRAB adresposities

  geopunt

  Het bestand bevat de huisnummers in Vlaanderen en hun positie. De posities zijn centroïdes van kadastrale percelen, het administratieve percelen en gebouwen volgens het GRB... - 109 views

 • Kaartbladversnijdingen NGI, numerieke reeks

  geopunt

  De numerieke reeksen van de analoge (op papier gepubliceerde) Topografische Kaarten van het NGI zijn opgemaakt volgens roosters met rechthoekige mazen die onderling geografisch... - 86 views

 • Bodemassociaties

  geopunt

  Digitaal vectoriële dataset met het overzicht van het voorkomen en de classificatie van de bodemassociaties in Vlaanderen, zoals gepubliceerd in de Atlas van België (uitgave... - 62 views

 • Bodemgebruiksbestand, opname 2001

  geopunt

  Geografische raster-dataset die het bodemgebruik in Vlaanderen en Brussel weergeeft, toestand 2001. Het bodemgebruik klassificeert hoe de mens de bodem gebruikt en op welke... - 65 views

 • CRAB stratenlijst

  geopunt

  Het bestand bevat de straatnamen in België. De straatnamen kregen een volgnummer, de zgn. CRAB-straatcode. Ook de codes van het Rijksregister zitten in het bestand. De... - 254 views

 • Biologische waarderingskaart, versie 2, BWK2 Versie 2.2 - Toestand 2010

  geopunt

  De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor... - 45 views

 • Kaartbladen NGI, 1 : 100 000, klassieke reeks

  geopunt

  Regelmatig rooster met kaartbladnummering overeenkomend met de analoge kaartbladen van de klassieke reeks van de Topografische Kaart 1 : 100 000 van het Nationaal Geografisch... - 60 views

 • Ruilverkavelingsgebieden, Toestand 2002-01-01

  geopunt

  Alle blokgrenzen van de ruilverkavelingsgebieden inbegrepen de grenzen van de uitgesloten zones binnen de ruilverkavelingsblokken. - 30 views

 • Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein (GIPOD) - Publieke Informatie

  geopunt

  GIPOD (Publieke Informatie) geeft een overzicht van alle concreet geplande en in uitvoering zijnde werken, manifestaties en andere innames op het openbaar domein met hun... - 134 views

 • FLEPOS-verdichtingspunten

  geopunt

  FLEPOS-verdichtingspunten zijn grondslagpunten die in het kader van meetopdrachten van het AGIV of andere organisaties werden ingemeten met behulp van FLEPOS (Flemish... - 76 views

 • DHM-Vlaanderen, raster, 100 m

  geopunt

  Het digitaal hoogtemodel (DHM) is een driedimensionele, digitale beschrijving van het aardoppervlak, opgesteld onder impuls van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AWZ -... - 37 views

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).