626 datasets gevonden

Zoektermen:
 • Ondergrond
Filter Resultaten
 • Grondwatervergunningen (historische en huidige)

  geopunt

  Vergunningen verleend voor het winnen van grondwater kunnen gevisualiseerd en bevraagd worden in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Sinds 1999 zijn vergunningen verleend... - 42 views

 • Grondwaterwingebieden en beschermingszones

  geopunt

  Deze kaart geeft een overzicht van vastgestelde beschermingszones rond grondwaterwinningen in het Vlaamse gewest. Een beschermingszone is het geografisch gebied dat... - 106 views

 • Verziltingskaart grondwater

  geopunt

  De verziltingskaart geeft de diepte weer van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater in het kust- en poldergebied. De diepte is tov het maaiveld voor wat betreft de... - 53 views

 • H3O-Roerdalslenk

  geopunt

  H3O-Roerdalslenk is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal model van de ondergrond van de Roerdalslenk. Het grensoverschrijdende karakter van de modellering staat centraal.... - 24 views

 • Grondwatermeetnetten

  geopunt

  In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling... - 68 views

 • Sonderingen

  geopunt

  In DOV worden de resultaten van sonderingen ter beschikking gesteld. Bij het uitvoeren van de sondering wordt een sondeerpunt met conus bij middel van buizen statisch de grond... - 44 views

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).