11 datasets gevonden

Zoektermen:
 • Vlaanderen
 • Kosteloos
 • Minerale bronnen
Filter Resultaten
 • Diktemodel van Leem

  geopunt

  De kaart geeft - binnen de (niveo-)eolische leemvoorkomens in Vlaanderen - de dikte en de lithologie weer van de verschillende afzettingen tijdens het Pleistoceen. Overige... - 69 views

 • Voorkomen van Leem

  geopunt

  De kaart geeft het laterale voorkomen weer van de (niveo-)eolische leemafzettingen in Vlaanderen tijdens de verschillende ijstijden (Quartair). - 79 views

 • Ontginningen: ontginningstoestand (2013)

  geopunt

  De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (01/01/2013)... - 51 views

 • Ontginningen: vergunningen

  geopunt

  Deze laag geeft per uitgegeven (milieu/omgevings)vergunning de verzameling van kadastrale percelen weer waarop deze van toepassing is. - 50 views

 • Grondmonsters

  geopunt

  Grondmonsters in DOV zijn monsters die gekoppeld zijn aan een boring. Deze grondmonsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld en door de manier van... - 59 views

 • Ontginningen: certificaten van herkomst

  geopunt

  De laag geeft het onderzoeksareaal weer waarvoor een certificaat van herkomst is toegekend door de dienst, bevoegd voor Natuurlijke Rijkdommen. - 41 views

 • Ontginningen: ontginningstoestand (2014)

  geopunt

  De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (01/01/2014)... - 53 views

 • Delfstoffenmodel Leem

  geopunt

  Het 'Delfstoffenmodel Leem' is het eerste voxelmodel dat opgemaakt is door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement LNE, afdeling Natuurlijke Rijkdommen. Het... - 55 views

 • Ontginningen: ontginningstoestand (2015)

  geopunt

  De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (01/01/2015)... - 50 views

 • Ontginningen: ontginningstoestand

  geopunt

  De lagen in deze serie geven per jaar alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieu-/omgevingsvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die... - 46 views

 • Ontginningen van de delfstoffen in Vlaanderen

  geopunt

  De lagen in deze datasetserie geven een overzicht van de actieve ontginningen in Vlaanderen die een milieu-/omgevingsvergunning (rubriek 18) hebben. Er is ook een kaartlaag die... - 41 views

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).