OPENBAAR_BOSGEBIED_STAD SB/GB SamenvattingDe zones of percelen die eigendom zijn van de stad en die zodanig zijn begroeid dat ze binnen de definitie 'bos' vallen zoals bepaald in het bosdecreet.DoelHerkennen van de zones die beschermd zijn volgens het bosdecreet.Meer info over het bosdcreet en andere relevante boswetgeving vind je op natuurenbos.be.Opgelet! Alle zones die onder de definitie vallen, zijn sowieso beschermd als bos, ook als ze niet zijn opgenomen in deze lijst.Contacteer bij twijfel SB/GB of de cel beheer (regiobeheerder) van het Agentschap voor natuur en bos (ANB).AanmaakKaartlaag aangemaakt enerzijds op basis van de boszones uit de erkende landschapsbeheerplannen en anderzijs op basis van de kadastrale percelen en de topografische kaart na terreinbezoek met ANB (boswachter).  Creatiedatum: 2011-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2011-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Joke Van De Maele  Contact: joke.vandemaele@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/84026add3b12465d972bcfdc4cd93e86_210
Laatst gewijzigd augustus 4, 2019, 19:50 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-07-23
Thema geospatial

Activiteitenstroom