Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

De bodemkaart geeft de dominerende samenstelling weer van de bodem in de eerste 2 meter onder het maaiveld. In functie van vereenvoudiging is gekozen voor een indeling in zand, leem of klei per vierkante kilometer. Dit werd opgesteld aan de hand van debodemtypekaart in aanvulling met boorstaten van eigen geplaatste boringen en boringen teruggevonden in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Algemeen bestaat de bovenste bodemlaag (tot 2 m-mv) uit zand of zandleem. Op enkele locaties is klei te vinden.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/bodemkaart
Laatst gewijzigd maart 4, 2019, 17:38 (CET)
Gecreƫerd september 27, 2017, 17:44 (CEST)
Uitgever Stad Anwerpen, ABO, DOV
Datum publicatie 2016-02-05T10:33:09+0000
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Laatst gewijzigd (originele) 2016-02-05T10:33:09+0000

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit