Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

Samenvatting:Een recyclagepark is een plaats waar je, als particulier, terecht kunt met al je huishoudelijk afval (uitgezonderd restafval en groente-, fruit- en ander keukenafval). Een toezichter wijst waar je je meegebrachte afvalstoffen mag deponeren. Op deze manier worden de materialen selectief ingezameld en kunnen ze later, al dan niet na een voorafgaande bewerking, worden hergebruikt als grondstof. Alle parken zijn enkel toegankelijk voor particulieren die in Antwerpen wonen. Bedrijven, zelfstandigen, verenigingen, vzw's, ... kunnen hier dus niet terecht met hun afval. Zij dienen - volgens de regels van het afvalstoffendecreet en het huishoudelijk reglement van vzw Recyclant - zelf in te staan voor de verwerking van de door hun ontstane afvalstoffen. Een lijst van wat wel en niet naar een recyclagepark mag staat op de website http://milieu.antwerpen.be/MIDA/ Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie en bijkomende informatie van de recyclageparken weer. Ze kan onder meer gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:Aangemaakt op basis van de gegevens van de milieudienst, Slachthuislaan. Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het gebouw of het perceel.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/recyclageparkoverzicht
Laatst gewijzigd maart 4, 2019, 17:36 (CET)
Gecreƫerd september 27, 2017, 17:44 (CEST)
Uitgever Stad Anwerpen, ABO, DOV
Datum publicatie 2014-12-03T14:27:32+0000
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Laatst gewijzigd (originele) 2015-01-16T14:15:44+0000

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit