Gentse Feesten Categorieën 2018, te gebruiken samen met de andere datasets Gentse Feesten. @id: URI van de categorie
@type: Datum en uur waarop de categorie voor het laatst aangepast is
created: Datum en uur dat de categorie voor het eerst aangemaakt is
name: Naam van de rubriek
uuid: Uniek id van de categorie (komt terug in @id)

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter https://data.stad.gent/dataset/824
Laatst gewijzigd oktober 17, 2019, 14:26 (CEST)
Gecreëerd september 11, 2019, 12:03 (CEST)
Datum publicatie 2019-03-13T14:29:09+01:00
Laatst gewijzigd (originele) 2019-10-17T14:25:32+02:00

Activiteitenstroom