GEBRUIKSOPENRUIMTE_TOEGANKELIJK_ONDER_VOORWAARDEN Stadsontwikkeling / Ruimte De laag toont de open ruimten ingericht voor gebruik die onder voorwaarden toegankelijk zijn. De gebruikscategorieën zijn: attractiepark, gebouwgroen, jeugdbeweging, park, hondenschool, jachthaven, speelterrein, volkstuin, woonwagenterrein, camping, ruimte bij specifieke terreinen.Attractiepark: open ruimte met attracties in geïntegreerd (bvb. zoo, kinderboerderij)Gebouwgroen: groen dat rond gebouwen gelegen is en hierbij hoort, en een gebruiksfunctie heeft. Jeugdbeweging: groen terrein gebruikt door een jeugdbewegingPark: groene ruimten die specifiek ontworpen zijn, een vrij en multifunctioneel gebruik kennen, een combinatie van beleving, ontspanning en recreatie kennen.Hondenschool: open ruimte die gebruikt wordt door hondenschool.Jachthaven: groen bij jachthaven.Speelterrein: open ruimte, ingericht met speeltoestellen of andere speelvoorzieningen.Sportterrein: open ruimte, ingericht voor sportdoeleinden. Als dit onder voorwaarden toegankelijk is, gaat dit vaak over georganiseerde sport.Volkstuin: tuin, die niet bij eigen woning ligt, bewerkt door een particulier, liggen vaak samen in volkstuincomplex.Woonwagenterrein en camping: open ruimte ingericht als woonwagenterrein of camping.Ruimte bij specifieke terreinen: restruimte gelegen bij specifieke terreinen, zoals sportterreinen, speelterreinen, volkstuinen, die niet deel uitmaken van het eigenlijke sportterrein, speelterrein of volkstuinen.  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/285fda87928f4c368165d00ae574280a_180
Laatst gewijzigd augustus 4, 2019, 19:50 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-07-23
Thema geospatial

Activiteitenstroom