(English description below) De DATEX2 feed bevat de volgende door het Verkeerscentrum Vlaanderen gekende verkeersinformatie op de autosnelwegen in Vlaanderen: verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegenwerken en speciale evenementen die het verkeer beïnvloeden. Ook sommige incidenten en sommige actuele wegenwerken op gewestwegen in Vlaanderen zitten vervat in de DATEX2 feed. (Nederlandstalige omschrijving hierboven) The DATEX2 feed contains the following traffic information, known by the Flemish traffic centre, on the highways in Flanders: traffic flow, incidents, current road works and special events that effect traffic. Some incidents and some actual road works on regional roads in Flanders are also included in the DATEX2 feed.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter Departement MOW, Afdeling Verkeerscentrum
Versie 20150518.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd mei 18, 2015, 09:44 (CEST)

Activiteitenstroom