BEREIK_BELEVINGSGROEN_WATER_STADSDEEL Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van stadsdeel-belevingsgroen en water (>10ha) op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 10min. fietsen). (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)Met stadsdeel-belevingsgroen en water bedoelen we:- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord- agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg- water groter dan 10 ha (of 100.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde- onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben.Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). - bouwblokvoorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen- buurtvoorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen- wijkvoorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen- stadsdeelvoorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/56223af868864ac6ab926413cfdf4b2b_960
Laatst gewijzigd februari 4, 2020, 19:51 (CET)
Gecreëerd februari 4, 2020, 19:51 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2020-01-27
Laatst gewijzigd (originele) 2020-01-27
Thema geospatial

Activiteitenstroom