Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Voor deze indicator werd per hectare berekend welk percentage van de oppervlakte wordt ingenomen door ‘infrastructuur’. ‘Infrastructuur’ wordt hierbij gedefinieerd als alle onbebouwde artificiële terreinen uit het Landgebruiksbestand toestand 2013.

Vervolgens wordt de oppervlakte ‘infrastructuur’ per hectare -cel gedeeld door de fractie ruimtebeslag per hectare om de oppervlakte infrastructuur per ha ruimtebeslag te bekomen.

Op locaties die volledig buiten het ruimtebeslag liggen, geeft deze kaart bijgevolg geen informatie.

Voor meer details over deze indicator wordt verwezen naar het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd april 26, 2019, 02:17 (CEST)
Gecreëerd maart 29, 2019, 00:31 (CET)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Uitgever Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit