Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Een afgesloten watervoerende laag is een watervoerende laag die voorkomt onder één van de volgende afsluitende hydrogeologische hoofdeenheden die gekenmerkt worden door de unieke code 0300, 0500, 0700 of 0900. De Vlaamse Regering legt deze gebieden op kaart vast. Daarbij wordt er voor gezorgd dat elke winning eenduidig is vastgelegd (conform de definities opgenomen in artikel 2 van het grondwaterdecreet)

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 1
Laatst gewijzigd september 21, 2019, 02:48 (CEST)
Gecreëerd augustus 24, 2019, 00:56 (CEST)
Contactpunt Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2013-07-12
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2005-12-23T00:00:00
Dekking in tijd - Tot 2013-10-24T00:00:00

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit