Organisaties

Stad Gent

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

Inhoud Deze dataset geeft de aanrijroutes weer van de parkings in de binnenstad naar de R40/B401. Deze routes zijn gebaseerd op de toekomstige rijrichtingen, die van kracht worden bij de invoering van het "circulatieplan binnenstad" op 3 april 2017.   Attributen  Type: het type aanrijroute Parking  Van: verwijst naar het vertrekpunt van de route (de parking in de binnenstad)  Naar: verwijst naar de mogelijke eindpunten waar de route naartoe leidt (R40, B401)  Rijrichting: de toekomstige rijrichting die het segment zal krijgen: TF : Enkelrichting tegen de digitaliseerrichting in  FT : Enkelrichting volgt de digitaliseerrichting  N: Niet toegankelijk  D: Dubblerichting. * Rijrichtingtype  Algemeen: de beperking geldt voor alle voertuigen (ook fietsers).  Beperkt: Wegas die niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer, maar wel voor voetgangers en fietsers.  Rotonde: rijrichting gevolg van rotonde.  Middenberm: Rijden in tegenrichting is mogelijk via parallel wegsegment met zelfde straatnaam. Voetgangersg

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter https://datatank.stad.gent/4/mobiliteit/aanrijroutesparkingspr40
Laatst gewijzigd december 9, 2017, 12:01 (CET)
Gecreëerd maart 8, 2017, 09:07 (CET)
Datum publicatie 2016-03-31T14:54:19+0000
Laatst gewijzigd (originele) 2017-03-06T21:45:41+0000
Thema http://ns.thedatatank.com/dcat/themes#Mobility

Activiteitenstroom