Organisaties

Stad Gent

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

Inhoud Deze dataset geeft de aanrijroutes weer van de R40/B401 naar de parkings in de binnenstad. Deze routes zijn gebaseerd op de toekomstige rijrichtingen, die van kracht worden bij de invoering van het "circulatieplan binnenstad" op 3 april 2017.   Attributen Type: het type aanrijroute Parking Van: verwijst naar het vertrekpunt van de route Naar: verwijst naar de parking in de binnenstad waar de route naartoe leidt Rijrichting: de toekomstige rijrichting die het segment zal krijgen: TF : Enkelrichting tegen de digitaliseerrichting in  FT : Enkelrichting volgt de digitaliseerrichting  N: Niet toegankelijk  D: Dubblerichting. * Rijrichtingtype  Algemeen: de beperking geldt voor alle voertuigen (ook fietsers).  Beperkt: Wegas die niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer, maar wel voor voetgangers en fietsers.  Rotonde: rijrichting gevolg van rotonde.  Middenberm: Rijden in tegenrichting is mogelijk via parallel wegsegment met zelfde straatnaam. Voetgangersgebied: rijrichting die geld voor voert

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter https://datatank.stad.gent/4/mobiliteit/aanrijroutesparkingsr40p
Laatst gewijzigd november 9, 2017, 11:45 (CET)
Gecreëerd maart 8, 2017, 09:07 (CET)
Datum publicatie 2016-03-31T14:54:16+0000
Laatst gewijzigd (originele) 2017-03-06T21:45:41+0000
Thema http://ns.thedatatank.com/dcat/themes#Mobility

Activiteitenstroom