Dataset extent

&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> bijdragers; Tiles courtesy of <a href="https://geo6.be/">GEO-6</a>

In een vorig project werden zogenaamde potentiële leefgebiedenkaarten gemaakt voor een aantal Europees en Vlaams prioritaire soorten (Maes et al., 2019). We maakten hiervoor gebruik van de zogenaamde GeoDynamiX toolbox van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Met behulp van allerlei beschikbare kaartlagen zoals de Biologische Waarderingskaart, de bodemkaart, de watervlakkenkaart, enzovoort en gedetailleerde kennis over de specifieke ecologische eisen van elke soort bakende dit model heel gedetailleerde kaarten af met locaties waar deze soorten potentieel zouden kunnen voorkomen in Vlaanderen (https://geo.inbo.be/potleefgebieden/). Hierbij werd echter geen rekening gehouden met de actuele verspreiding van de soorten en werden ook gebieden afgebakend waar de soort momenteel niet voorkomt of die voor de soort momenteel onbereikbaar zijn. Hierdoor werden voor sommige soorten vrij grote gebieden afgebakend als potentieel geschikt leefgebied en waren deze kaarten niet altijd inzetbaar voor beleidsdoeleinden. Om hieraan te verhelpen, verfijnden we de potentiële leefgebiedenkaarten met actuele verspreidingsinformatie van de soorten door rond de locaties waar ze momenteel voorkomen een buffer te trekken die overeenkomt met hun kolonisatiecapaciteit. Door na te gaan welke potentiële leefgebieden overlappen met hun actuele verspreiding (inclusief de kolonisatiebuffer) bekwamen we kaarten met het zogenaamde Actueel Relevant Potentieel Leefgebied (ARPL; Maes et al., 2016). Deze kaarten bevatten dus enerzijds alle gebieden waar soorten momenteel voorkomen, maar ook de potentiële leefgebieden die vanuit deze locaties door de soort te bereiken zijn. Dit maakt het tot een praktischer instrument in allerlei beleidstoepassingen dan de ruime potentiële leefgebiedenkaarten. Door een samenwerking tussen het INBO en ANB zijn deze ARPL-kaarten sinds kort beschikbaar als webservice en zijn ze ook te downloaden voor gebruik in GIS-toepassingen.

Lees meer

Extra Informatie

Uitgever Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Thema http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/827
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/387
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4985
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDINSPIRECONFORM
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4982
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2316
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/915
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3808
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3732
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2697
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDGDICONFORM
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7124
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/764
http://inspire.ec.europa.eu/theme/hb
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3138
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7984
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/KOSTELOOS
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Vlaamse-Administratieve-Eenheden/Vlaams Gewest
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/901
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7983
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1091
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/HERBRUIKBAAR
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/regional
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10073
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4358
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/VLOPENDATA
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6746
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13101
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1221
Geldigheidsperiode vanaf 2020-03-11 tot 2020-05-26

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit