Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Deze metadataset omvat de metadata van de sinds 2013 jaarlijks aangemaakte datasets met betrekking tot de andere erosiegerelateerde gronden.

Bepaalde percelen met een lage erosiegevoeligheid op de potentiƫle bodemerosiekaart kunnen door hun specifieke ligging toch een belangrijke rol spelen in de bodemerosieproblematiek. Zo kunnen licht hellende gronden bovenop een plateau (plateaugronden) aan de bron liggen van bodemerosie op de eronder liggende percelen doordat zij afstromend water genereren. Valleigronden daarentegen ontvangen veel water van hoger gelegen percelen en kunnen daardoor getroffen worden door ernstige bodemerosie ondanks hun intrinsieke lage erosiegevoeligheid. Dergelijke percelen kunnen op aanvraag ingedeeld worden als 'andere erosiegerelateerde gronden'. Aan deze percelen wordt dan een code A toegekend. Daardoor wordt het mogelijk een beheerovereenkomst erosiebestrijding af te sluiten.De afbakening is onafhankelijk van de jaarlijks wijzigende perceelsgrenzen. Alle huidige en toekomstige percelen met een zeer lage tot verwaarloosbare bodemerosie die binnen de 'andere erosiegerelateerde gronden' vallen, krijgen automatisch de code A toegewezen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd april 19, 2019, 02:34 (CEST)
Gecreƫerd maart 6, 2016, 16:54 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2016-02-01
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit