BARRIERE Stadsontwikkeling/Ruimte Barrièrelaag (water, ring, snelweg, het spoor,…) met oversteekplaatsen.Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.Om de bereik- en de tekortzones te kunnen opmaken wordt rekening gehouden met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Dit betekent dat een buffer stopt aan de barrière en doorloopt aan een veilige oversteekplaats. In combinatie met de buffers van de veilige oversteekplaatsen zegt het ook iets over de mate van barrièrewerking: als er nog barrières zichtbaar zijn, dan wil dit zeggen dat zwakke weggebruikers een omweg moeten maken om te kunnen oversteken.  Creatiedatum: 2008-07-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2a7eb48de99b4cc89035c0d0e1d91f35_119
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:48 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom